Start Křivoklát

Stránky musherského klubu č. 36
Start Křivoklát

Historie klubu

Historie nezačala na Křivoklátě, ale na Krkonoších, kde se pořádaly závody na saních a zdejší zkušenosti s pořádáním se přenesly v roce 1996 na Křivoklát změnou bydliště tehdejšího předsedy klubu Josefa Strakoše a jeho rodiny. Na Křivoklátě se však jezdí na kolových vozících tzv. "kárách", což je skvělou přípravou na sněhové závody.

Na prvním ročníku byla účast závodníků nevalná - 12 závodníků a nevalný počet diváků zvědavých, co se vlastně děje. Jel se na tzv. sprintové trati o délce 5,1 km.

Druhý ročník byl již jiný. O tom svědčí 58 závodníků a nezanedbatelný počet diváků, kteří se buď přišli podívat na celé závody nebo přišli zjistit, jak vlastně vypadá psí spřežení zblízka a odešli nebo zůstali, protože je toto klání zaujalo. Poslední skupinou byli diváci, kteří jeli náhodou okolo, ale ani tento počet vzhledem k atraktivnosti lokality Křivoklátsko nebyl nezanedbatelný. Celkový počet návštěvníků se pohyboval v řádech stovek. Délka trati opět 5,1 km.

Třetí ročník nezklamal. Účast 61+12 závodníků je příslibem, prudký nárůst počtu závodníků na druhém ročníku nebyl podmíněn jenom zvědavostí závodníků vyzkoušet si novou trať, ale závod je zaujal trvale. Délka trati byla 5,3 km.

Oněch 12 závodníků přijelo na první závod na dlouhé trati, tj. 16 km, patřící do midové kategorie závodů. I tento závod se velmi líbil a letos se bude opakovat jako samostatně pořádaný podnik. Součástí třetího ročníku bylo i mistrovství republiky v bikejöringu. Vzhledem k mimořádně nepříznivému počasí hojná účast diváků potěšila. Podpořena byla i zmínkou v sobotních zprávách Rádia RELAX, která nedělní návštěvu zvýšila k překvapení pořadatelů nad úroveň minulých ročníků, avšak po dojetí posledních závodníků se rychle rozešli, protože vítr a déšť zesiloval. Poslední ročník byla mediální podpora Rádia RELAX, pokrývající okresy Kladno, Rakovník, Beroun, Mělník a Prahu, komplexnější; propagace celý týden před závody; šot, ve kterém byly zviditelněny zajímavosti a specifika tohoto sportu, se projevila i v návštěvnosti celé akce.

Další závody se konaly 28. - 29.10.2000 a 25.-26. 11. 2000.. Výsledkem účasti a názoru zúčastnených je změna na rok 2001. Pořádaným podnikem , který nahradí sprint bude MR v Canin-crossu. Podpora medií však zůstává stabilně aktivní, až aktivnější.

Závody v roce 2001 proběhly ve velmi příznivých podmínkách, ale vzhledem ke stěhování pořadatele Josefa Strakoše, došlo k přerušení tradice závodů až do roku 2005.

V roce 2005 bylo navázáno na tradici pořádáním závodů na Novém Domě, které byly přijaty se zadostiučiněním.

V roce 2006 jsme, kromě klasických závodů v říjnovém termínu, zkusili závody začátkem září, které měly velmi slušnou účast, ale malou podporu ze strany svazů a zainteresovaného lesního úseku Křivoklát. 

V roce 2007 a 2008 závody proběhly zdárně a stávaly se čím dál lepšími, dle možností pořadatelů. V roce 2009 klub požádal o konání MR ve sprintu. Bohužel z osobních důvodů předsedy klubu Josefa Strakoše 2 měsíce před konáním, se rozhodl závody bez dohody s ostatními zrušit, a MR se konalo narychlo na Horníku.

V lednu 2010 byl jako nový předseda zvolen Martin Kurak a poprvé v tomto roce pořádal závody v tradičním termínu pod názvem EFFIPRO Cup 2010 dle hlavního sponzora. Závody nebyly bez chyby, ale napoprvé byla velmi vysoká účast a snad se to v tom velmi malém počtu pomocníků zvládlo tak, jak to jen bylo možné.

 
Děkujeme všem, kdo nám v pořádání závodů jakkoli pomáhají!
Doufáme, že tento druh sportu je pro Vás zajímavý natolik, že podpoříte naši snahu o jejich zkvalitnění a zviditelnění.

 
připomínky ke stránkám pište na startkrivoklat@seznam.cz